Ruslui

Vriezenveen

Het huidige Vriezenveen is omstreeks 1600 ontstaan. De streek werd in die tijd 't Vriezenveen genoemd. De naam komt van de Friese pioniers die naar naar toe getrokken. Het feit dat veel Vriezenveners handel gingen drijven kwam voort uit armoede. De grond was schraal en bracht nauwelijks iets voort om in levensonderhoud te voorzien. Sedert onheuglijke tijden trokken ze in de wintertijd met hun mars (rugkorf, zie tekening van de Lange hieronder)door het land om kramerijen, linnen, olie en dergelijke artikelen te venten en in het vroege voorjaar deden zij dit met allerlei tuinzaden. Ze beperkten de tochten tot het eigen land, in die begin tijd, enige tijd later overschreed met ook de landsgrenzen. Na Duitsland, ging men ook naar de Scandinavische landen en Rusland. Wanneer de eerste Vriezenveners in Rusland beland  zijn kan niet met zekerheid gezegd worden, daar de eerste contacten nog in de mist van de historie hangen. Uit de protocollen van het schoutambt Vriezenveen blijkt uit stukken ( Johannes Herrewigh was in 1687 procurator in genoemd schoutambt) in het rijksarchief te Zwolle dat omstreeks 1700 door vele Vriezenveners een levendige linnenhandel werd gedreven. Zij vormden daartoe compagnieschappen. bekend waren bijvoorbeeld Scholl, Jansen en Kruys&Co De moeder van Scholl was Joanna Harwigh

Volgens D. Harmsen: "De Harwighs vormden te dien tijde te Vriezenveen een uitgebreide familie die veel notabelen heeft voortgebracht. Met zekerheid kunnen Harwighs tot de eerste kooplieden worden gerekend" einde citaat.

ruslui 1

Johannes Harwigh (Herrewigh) werd naast procurator als secretaris van de gemeente Vriezenveen genoemd. Ook zijn kleinzoon Nicolaas is als procurator bekend. Laatstgenoemde was eveneens rechter in het schoutambt Vriezenveen.De Vriezenveners in Rusland, St Petersburg, gingen langzamerhand hun eigen kolonie vormen. Als mensen van hervormde huize vormden zij aldaar ook een nederlands hervormde kerk.( Lambert Harwig geboren in 1749 werd in 1772 als bezoeker van een ledenvergadering der kerk in St Petersburg met name genoemd) In de kolonie hadden Vriezenveners hun eigen zaken.( Bekend is dat Adolph Hendrik Schoenmaker ( zoon van Stientjen Harwigh ) samen met een neef een zaak gedreven heeft in Moskou) Het succes van de Vriezenveense kooplieden is vanaf het begin al groot geweest. Overal ontstonden de opslagplaatsen en pakhuizen aan de rivier de newa waaruit zich vervolgens de grote winkels ontwikkelden. het hoofdartikel was en bleef Hollands linnen.

Het linnen kreeg in Rusland zo'n grote vermaardheid dat al spoedig het hof hiervan op de hoogte kwam.Met de oktober revolutie van 1917 in Rusland kwam er een einde aan de eens zo bloeiende Vriezenveense handel in St. Petersburg. Velen vluchtten, anderen wachtten nog even af maar uiteindelijk vertrokken ook zij naar het vertrouwde Vriezenveen. Zo is Vriezenveen in die tijd en ook nu nog een welvarend dorp. In de tijd van de handel op Rusland was Vriezenveen als het ware de bankrekening voor geheel Twente. Wie geld nodig had, kon in Vriezenveen terecht. Daar was overvloed

Bron: D. Harmsen "Vriezenveners in Rusland"

Pagina uit dat boek dat wij vonden in de bibliotheek

ruslui 2

Terug naar verhalen ui de familie of Generatie 1