MAGDALENA HARWIG

"Veler wegen van deze ruslui leiden naar het Russische Hof, waar men belangrijke zaken kon doen, maar sommigen van hun wisten zelfs intieme relaties aan te knopen met de Czaren. Van enkele Ruslui, die als kind aan het Russische Hof waren willen we iets meer vertellen. Een van de Vriezenveners was Saerviesjan, zoals men hem in het dorp noemde, maar zijn eigenlijke naam was Jan Gerrits Servys".einde citaat. (Gehuwd met Magdalena Harwig, geen kinderen)

Samen met Garryt ten Cate vertrok Saerviesjan naar st. Petersburg waar zij een overeenkomst sloten waardoor de baten op fifty-fifty basis verdeeld zouden worden. In 1751 vertrokken zij en namen de route via Bentheim, Osnabruck dwars door Duitsland, Oost-Pruisen, Memel, Mittau, Dorpat, naar de Russische hoofdstad aan de Newa. Na aankomst bezochten zij eerst opgegeven relaties maar ook een bezoek aan het Keizerlijk Paleis stond op het programma. Op de ontvangdag stapten beide zakenlieden, volgens voorschrift, gekleed in zwarte broek en witte kousen het paleis binnen.  Ze deden prima zaken, doch er was meer. Jan Gerrits Servys viel de eer te beurt door de kamerheer voor een jachtpartij uitgenodigd te worden. De keizerin zou hieraan ook deelnemen. De uitnodiging werd natuurlijk geaccepteerd en zo ging Saerviesjan van 't Vjenne (veen) op jacht met de Czarina van het grote Keizerlijke Rijk. De jachtpartij zal uitstekend verlopen zijn, want enkele dagen later werd aan het adres van Jan Gerrits een "Blauw Kleet" en een "Kamisool met silveren passementen beset" bezorgd.

saerviesjan

Jan Gerrits Servys tijdens de jachtpartij met de Czarina van Rusland naar een schilderij van B. Jaspers Fayer, de huifkar die werd gebruikt en een afbeelding van het afscheid op de deel van de boerderij in Vriezenveen.

Bron:Vriezenveense Ruslui. "In het rijk der Tsaren" ( J. Hosmar)

Terug naar generatie 2