Jan Jansen Does

UIT HET RECHTERLIJK ARCHIEF VRIEZENVEEN

Testament van Jan Jansen Does te zijne huize en dess. huisvrouw Johanna Harwigh, de eerste ziek. Zij maken elkander wederkerig erfgenaam. Vader van de testatrice, in leven Pr. Nicolaas Harwigh. Testators zuster, Gesiena Jansen 50 c.g. en de bijbel met de zilveren knoppen. Testators tweede zuster Janna Jansen Does hetgeen zij wegens coffybonen aan hem testator verschuldigt is en verder aan Aa Jan hetgene deze hem volgens zijn boek nog schuldig is. Testatrice' broeder Pr. J.W. Harwigh en de haar drie zusters Jenneken, Magdalena, en de Dorothea alle haar kleederen alsmede haar goud en zilver Aan de armen 25 c.g.

Terug naar generatie 2