• Beroep Burgemeester

Dit is een lakzegel van Jan Willem Harwig

lakzegel1

Het stadhuis van Almelo uit 1691. Het is heel wel mogelijk dat Jan Willem hier heeft gezeten en gewerkt. Veel werk zal er niet geweest zijn, daar Almelo in die dagen maar 1500 inwoners telde. Op dit moment doet het pand dienst als restaurant en is het gevestigd aan de passage aldaar.Bij een kopje koffie mijmer je, zeker als je deze achternaam draagt, heerlijk weg naar vroegere tijden.

almelo stadhuis

  • Procureur

burgemeester almelo

6 juli 1743. procureur J.W. Harwigh doet pondinge op de mobiele goederen van Herman Jansen Vetteker namens dess. oom Otto Harwigh wegens 37g. 
= 10st. restant van een aan den selver verkocht stuk linnen.Harwigh

  • Beerent Wiegers
  • 25 juni 1798. Beerent Wiegers is schuldig aan de wed. burgemeester Jan Willem Harwigh te Almelo f 520,-.

Terug naar generatie 3