Hendrina  Margaretha " Hedenmiddag ontsliep, na eene ziekte van slechts weinige dagen, tot mijn en mijner kinderen bittere droefheid, mijn waarde man, Johannes Harwig, in den ouderdom van circa 58 jaar."

Almelo Den 22 juni 1820. De Wed. H.M. Harwig, geb. Koning.

Terug naar generatie 4