*Gotha

Uit het archief te Amsterdam blijkt dat Johannes zich vanuit Duitsland, 
Got(h)a, in eerste instantie heeft gevestigd in Amsterdam. Hij heeft daar enige tijd als schoolmeester gewerkt. De vraag hoe hij later in Vriezenveen terecht is gekomen kan niet beantwoord worden. Mogelijk is hij als duits sprekende, door de Graaf van Rechteren Adolf Hendrik ,opgemerkt. De Graaf was in 1657 Heer van Almelo en kon rnogelijk wel een duitser gebruiken als procurator en secretaris in het Vriezenveen. Het lijkt n.l.niet logisch dat iemand in die tijd bijv. via een advertentie heeft gesolliciteerd naar die functie.

Terug