*Johannes Herrewich
herrewigh

Den 5en Maart sijn ingeschreven en den 20en opvolgent getrout ao 1687 Johannes Herrewigh wedunaar van Jenneken Swams, secretaris alhier en Maria Magdalena Boudens tot Campen dochter van Pieter Boudens tot Campen
Onderstaand zie je een bladzijde uit het register. Rechts, in het midden, de namen Johannes Herrewigh en Maria Magdalena Boudens tot Campen. Deze pagina hebben we gevonden in de archieven van Vriezenveen.

Terug