2e Huwelijk

Den 5en Maart sijn ingeschreven en den 20en opvolgent getrout ao 1687 Johannes Herrewigh wedunaar van Jenneken Swams, secretaris alhier en Maria Magdalena Boudens tot Campen dochter van Pieter Boudens tot Campen.

Terug