bronnenDe volgende bronnen zijn geraadpleegd:

-De opkomst van Almelo en omgeving" Mr. G.J. ter Kuile

-Rijksarchief Zwolle.

-Huisarchief van het huis Rechteren.

-Gemeentearchief stad Amsterdam.

-Jaarboeken provincie Overijssel

-Diverse archieven van resp. de Kerken en de Burgelijkestand.

-Oudheidkamer Vriezenveen.

-"De geschiedenis van Twente", G.J.I. Kokhuis

-"Ontsloten verleden van Den Ham", H. Konijnenberg.

- Frans Harwig, Hasselt

- Mike Harwig, USA

-"Vriezenveners in Rusland", D.G. Harmsen.

- Vriezenveense rusluie "In het rijk der tsaren", J Hosmar