wapen1 

De familie Harwig is in bezit van een familiewapen.

In feite is het zo dat vrijwel iedereen met die naam
het wapen mag dragen.
Uit de briefwisseling in 1970 met het Centraal Bereau voor Genealogie
wordt duidelijk dat wij met recht als afstammelingen van Nicolaas (geboren 1690) zijn wapen mogen voeren. Onderzoek in het Rijksachief  Zwolle waar het wapen is beschreven. Heeft geleid tot de bekende afbeelding.

 
   

 

wapen winkel1   

wapen tegel